سوالات متداول

خیر. برای خرید نیاز به احراز هویت هر فرد و اطلاعات شخصی هر کسی است و نمی‌توانید به نام فرد دیگری خرید کنید.

این میزان به پروژه مورد نظر شما بستگی دارد. اما در فروش متری، کمترین میزان خرید، یک متر تعیین شده است.

مهم‌ترین مدرک، قرارداد حقوقی بین شرکت و سرمایه‌گذار است که از آن با عنوان سند تعهدات و حقوق شریک یاد می‌شود. همچنین نسخه‌ای از قرارداد شرکت نیز به سرمایه‌گذاران داده می‌شود. «مقررات مزایده سامانه، مقررات استفاده سامانه، نقشه پروژه، طرح تقسیم پروژه، فهرست مصالح مصرفی و جدول پیشرفت پروژه» هم در اختیار سرمایه‎گذار قرار می‌گیرد. به علاوه گواهی سرمایه‌گذاری نیز به سرمایه‌گذار داده می‌شود.

ابتد باید در سایت ثبت نام ‌کنید. بعد از وارد کردن اطلاعات، متراژ دلخواه از ملک مورد نظرتان را خریداری کنید.

با توجه به متراژ و نوع پروژه‌ها، مدت زمان ساخت هر کدام، با دیگری متفاوت است. در صفحه مربوط به هر پروژه، می‌توانید زمان ساخت و سایر جزییات را در مورد آن ببینید.